قطره چکان میخی قطره چکان میخی، دریپر میخی شکلی است که در سیستم های آبیاری جهت انتقال آب به پای بوته ها طراحی شده است و این امکان را میدهد که قطرات آب دقیقا در قسمت مناسب بوته و در فاصله استاندارد از آن ریزش کنند. دریپر میخی در...

advanced-floating-content-close-btnدانلود کاتالوگ