بازرگانی

فعالیت ها و خدمات شرکت مایا دشت سامان در حوزه بازرگانی شامل واردات و صادرات انواع اقلام گلخانه ایی و کشاورزی بوده و از این جهت این شرکت آماده همکاری، هم افزایی و عقد قرارداد با شرکت ها و گلخانه داران محترم در جهت تامین و واردات و همچنین صادرات تولیدات داخلی میباشد.

 

واردات و صادراتadvanced-floating-content-close-btnدانلود کاتالوگ