ارقام خیار گلخانه ایی

انتخاب رقم مناسب

با توجه به اینکه ارقام زیادی در بازار وجود دارد کسانی که برای اولین بار قصد کشت خیار گلخانه ای را دارند با تحقیق محلی، ارقام خیار گلخانه ایی مورد نظرشان را انتخاب میکنند.

در انتخاب رقم سعی شود بازار مصرف مد نظر قرار گیرد و از ارقامی که بازار پسندی مناسب تری دارند

و در منطقه بیشترین میزان کشت را دارد استفاده نمائیم

و همچنین در انتخاب رقم ،آلودگی های منطقه مد نظر قرار گیرد. مثلا ارقام مقاوم به بیماری ویروسی یا ارقام مقاوم به بیماری قارچی یا نماتد با توجه به آنها صورت گیرد.

در طول روزهای کوتاه رقم کم گل و در طول روزهای بلند رقم پر گل انتخاب شود.

اگر تولید در شرایط طول روز متوسط انجام می گیرد، از ارقام بینابین استفاده می شود.

در انتخاب رقم سعی شود بازار مصرف مد نظر قرار گیرد و از ارقامی که بازار پسندی مناسب تری دارند استفاده نمائیم

و همچنین در انتخاب رقم ،آلودگی های منطقه مد نظر قرار گیرد.

مثلا ارقام مقاوم به بیماری ویروسی یا ارقام مقاوم به بیماری قارچی یا نماتد با توجه به آنها صورت گیرد.

ارقام خیار گلخانه ایی

ارقام خیار

رقم پرگل: مثل رقم نسیم که رقمی است بهاره و پرگل، تعداد میوه در هر بند بین 2 تا 3 میوه است. طول میوه 15 تا 17 سانتی متر است. زودرس است و تولید شاخه های جانبی کم می باشد.

به بیماری های سفیدک سطحی یا حقیقی مقاوم است همچنین در مقابل ویروس موزائیک خیار و ویروس زردی بین رگبرگ ها مقاوم است.

رقم استورم: پرگل، در هر بند بین 2 تا 3 میوه دارد، دارای شاخه جانبی کوتاه و بوته ی قوی می باشد.

باردهی بر روی ساقه اصلی است. طول میوه 16 تا 18 سانتی متر است.

مقاوم به بیماری سفیدک حقیقی و ویروس موزائیک خیار و و ویروس موزائیک زرد کدو و موزائیک هندوانه و ویروس زردی بین رگبرگ ها میباشد.

رقم زودرس بهاره: پر گل، 2 تا 3 میوه در هر بند، طول میوه 16 تا 18 سانتی متر ، رنگ میوه سبز تیره می باشد.

این رقم بهترین نتیجه رادر محیطی با رطوبت کم دارد. مقاوم به بیماری سفیدک دروغی و حقیقی و ویروس موزائیک خیار و ویروس زردی بین رگبرگ ها می باشد.

رقم زمستانه: کم گل، 1 تا 2 عدد میوه در هر بند، طول میوه 16 تا 18 سانتی متر، مقاوم به سرما و مقاوم به بیماری گموز (scab) می باشد

همچنین در مقابل سفیدک حقیقی و دروغی و مجموعه ای از بیماری ها مقاوم می باشد.

رقم گرین مجیک یا جادوگر سبز: رقم زمستانه، 1 تا 2 میوه در هر بند، تولید شاخه های جانبی کوتاه، مقاومت نسبت به بیماری ها، در مقایسه با ارقام دیگر بسیار بیشتر می باشد.

به دلیل داشتن بوته ی قوی، همچنین در صورتی که در شرایط سخت یا در شرایط بیماری آسیب ببیند توانایی بازسازی بوته را از طریق تولید شاخه های جانبی دارد.

مقاوم به بیماری سفیدک حقیقی و ویروس زردی بین رگبرگ ها

رقم روبرتو: رقم زمستانه، کیفیت میوه بالا، برای کشت زودرس بهاره یا دیررس پاییزه استفاده می شود. تعداد میوه در هر بند 1 تا 2 عدد، طول میوه 15 تا 17 سانتی متر، تولید شاخه جانبی متوسط و مقاوم به سفیدک سطحی و ویروس موزائیک خیار و زردی بین رگبرگ ها می باشد.

ارقام دیگری که می توان نام برد عبارتند از:
  • رقم خیار اسپادانا
  • رقم خیار یلدا
  • رقم خیار دانیتو (کم گل مناسب زمستان)
  • رقم سلطان (پرگل و گرمادوست)
  • رقم خیار نبیل
  • رقم خیار طاها
  • رقم خیار روبرتو (کم گل)