هرس بوته گوجه فرنگی گلخانه ایی

 هرس بوته گوجه فرنگی  گلخانه ایی می تواند به حفظ سلامتی گیاه کمک و سبب افزایش تولید و بهبود عملکرد گیاه گردد. فرآیند هرس شاخه های گوجه فرنگی کار ساده و آسانی است و نیاز به ابزار خاصی برای شروع کار نخواهد داشت. 

 

گوجه­فرنگی با نام علمی Lycopersicom esculentum  از خانواده بادمجانیان بر دو نوع رشد محدود (Determinate) و رشد نامحدود (Indeterminate) است که اولی ویژه کشت مزرعه و دومی ویژه کشت گلخانه­ای است. در ارقام رشد نامحدود گلخانه­ای به منظور تسریع و افزایش در تولید، تولید محصول باکیفیت­تر، توزیع مناسب­تر نور در گلخانه، کاهش گسترش آفات و بیماری در گلخانه و ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی اقدام به هرس بوته می­نمایند.

 

قبل از حذف هر شاخه از گیاه گوجه فرنگی، آن بخش از گیاه را بین انگشت شست و انگشت اشاره نگه داشته، سپس آن را جدا کنید. با حرکت آن بخش گیاه گوجه فرنگی به عقب و جلو ساقه را از گیاه جدا کنید.

اکثر قسمت های گیاه گوجه فرنگی  باید به سادگی چیده شوند.

برای هرس گیاه گوجه فرنگی به قیچی نیاز نیست. اگر بخش خیلی بزرگ از گیاه باشد که نتوان آنرا با دست جدا نمود به قیچی نیاز پیدا می کنید.

استفاده از قیچی آلوده مثال استفاده از سرنگ آلوده برای انسان ها می باشد.

اگر قیچی هرس آلوده باشد، می تواند آلودگی را به گیاه منتقل کند. بنابراین قبل از عملیات هرس گوجه فرنگی، قیچی هرس را ضد عفونی نمایید. البته اگر یکی از بوته های گوجه فرنگی، بیمار باشد عفونت به قیچی منتقل شده و باز امکان سرایت به گیاه دیگر وجود دارد.

تیغ ریش تراش هم یکی از ابزار دم دستی است که می توانید به جای قیچی استفاده کنید

 

عملیات هرس بوته­های گوجه­فرنگی در دو مرحله و از زمان انتقال نشاء به گلخانه انجام می­گیرد: 1. هرس اولیه 2. هرس شاخه­های فرعی. هرس اولیه زمانی انجام می­شود که ارتفاع بوته به حدود 30 سانتی­متر رسیده باشد. هدف از این نوع هرس ایجاد ساقه قوی برای تولید محصول کافی از طریق حذف شاخه­های فرعی و خوشه گلهای روی بوته تا ارتفاع 30 سانتی­متری است. در واقع با حذف شاخه­های فرعی و خوشه گلها، مواد فتوسنتزی بوته به سمت مخزن­های جدید از جمله ساقه هدایت می­شود و با افزایش قطر ساقه، ضمن افزایش استحکام بوته، میزان هدایت مواد مورد نیاز بوته از ریشه به سمت اندام­های هوایی در طول دوره رشد افزایش می­یابد. مرحله دوم (هرس شاخه­های فرعی) زمانی انجام می­شود که ارتفاع بوته­ها به بیش از 30 سانتی­متر رسیده باشد. این هرس که با هدف ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی و نهایتاً دستیابی به عملکرد بالا انجام می­شود، ممکن است به روشهای مختلفی صورت بگیرد که مهمترین و کاربردی­ترین آن هرس دو شاخه است. در این روش پس از آنکه ارتفاع بوته به بیش از 30 سانتی­متر رسید (بوته­ها در این مرحله تقریباً 4 برگی هستند)، جوانه انتهایی که در بالای برگ چهارم قرار گرفته است قطع می­شود. با قطع جوانه انتهایی، دو جوانه جانبی که در دو طرف جوانه انتهایی قرار گرفته­اند شروع به رشد کرده و دو شاخه فرعی را ایجاد می­کنند. این دو شاخه فرعی به روی دو قیم در طرفین بوته هدایت می­شود و به آنها اجازه داده می­شود 30 تا 40 سانتی­متر رشد کنند. در این نقطه دوباره جوانه انتهایی هر شاخه فرعی قطع شده و به دو جوانه جانبی آن اجازه رشد داده می­شود. در این حدفاصل (بر روی هر شاخه فرعی) 3 تا 4 برگ به همراه یک خوشه گل نگه داشته می­شود. این روند تا رسیدن ارتفاع بوته به ارتفاع مفید گلخانه ادامه پیدا می­کند. در این نقطه جوانه انتهایی حذف شده و به بوته اجازه رشد بیش از این مقدار داده نمی­شود. اکنون وقت آن است که گل­های تشکیل شده در روی هر بوته به میوه تبدیل شوند

 

مزایای هرس گوجه فرنگی:

 

گذشته از اینکه دراثر هرس اولین برداشت گوجه فرنگی یک تا دو هفته زودتر انجام می گیرد مقدارمحصول نیز در اثر این عمل زیاد تر می شود .
۱ هرس باعث ازدیاد محصول می شود .
۲ از بوته یک شاخه بطور نسبی بیش از بوته چند شاخه محصول برداشت می شود.
٣بستن بوته به قیم نیز مقدار محصول را زیاد می کند .