روش آبیاری خیار

آبیاری خیار یکی از حساس ترین بخش ها در کشت و نگهداشت این محصول است چرا که خیار بعنوان یک گیاه پرمصرف بوده و آبیاری دقیق آن تاثیر بسیاری در کیفیت محصول نهایی دارد.

 

هزینه سیستم آبیاری از یک سو و یکنواختی آبیاری و کفایت آبیاری از سوی دیگر بعنوان یک مساله در مزارع و گلخانه های خیار میباشد.

روش های آبیاری غرقابی و آبیاری قطره ای از متداول ترین روش های آبیاری در مزارع خیار میباشد، اما روش بارانی با توجه به اینکه موجب خیس شدگی بستر گیاه میشود، مناسب نیست.

خیار با نام علمی Cucumis Sativus گیاهی از خانواده کدوییان است. خیار ساقه ای بالا رونده دارد که میوه ها از آن آویزان میشوند.

 

بررسی انواع روش های آبیاری خیار در مزارع و گلخانه ها
آبیاری خیار به صورت غرقابی

در این روش که عمدتا به صورت جوی پشته ای انجام میشود، نشاء خیار را در کنار پشته میکارند و اجازه میدهند بوته خیار بر روی پشته حرکت کند. آب از درون جوی ها حرکت کرده و رطوبت مورد نیاز را به محدوده ریشه میرساند.

این روش، یک روش سنتی در آبیاری خیار است که راندمان پایینی دارد و از طرف دیگر امکان انتقال آفات و بیماری ها از یک نقطه به نقطه دیگر زیاد است.

مزایا:

 • هزینه احداث پایین

 

معایب:

 • راندمان کم
 • هزینه بهره برداری زیاد
 • نیاز به نیروی انسانی
 • امکان انتقال آفات
 • عدم یکنواختی آبیاری
 • مصرف زیاد آب

 

آبیاری بوته خیار به روش قطره ای 

آبیاری قطره ای خیار تا کنون به عنوان بهترین روش آبیاری برای این محصول شناخته شده است. در این روش با توجه به اینکه آب به صورت موضعی در محل مصرف تحویل گیاه داده میشود، حداقل افت را در مسیر شاهد هستیم.

این سیستم ها در کنار مزایایی که دارد، در هنگام طراحی و بهره برداری ملاحظاتی دارد که باید در نظر گرفته شوند.

آبیاری قطره ای بوته ی خیار به چند روش انجام میشود:

آبیاری قطره ای با استفاده از لوله 16 و قطره چکان 

در این سیستم آبیاری از لوله 16 میلیمتر ساده و قطره چکان های با دبی 2 تا 4 لیتر در ساعت استفاده میشود و پای هر بوته خیار 1 تا 2 قطره چکان نصب میشود.

این روش بیشتر در گلخانه ها که کنترل بیشتری بر محیط است اجرا میشود، چراکه قطره چکان های دبی پایین حساسیت بیشتری به گرفتگی دارند و میبایست کیفیت آب کاملا تحت کنترل باشد.

مزایا:

 • دقت بالای آبیاری
 • امکان تعویض قطره چکان های معیوب
 • پخش موضعی و هدفمند آب

 

معایب:

 • هزینه اولیه زیاد
 • تراکم کم قطره چکان ها موجب پیوسته نبودن ناحیه خیس شدگی میشود.
 • آسیب پذیر بودن قطره چکان ها در برابر آسیب های فیزیکی

 

آبیاری قطره ای خیار با استفاده از لوله های قطره چکان دار

لوله قطره چکان دار یا لوله دریپردار، لوله های آبده در سایزهای 16 تا 20 میلیمتر هستند که درون آنها قطره چکان هایی با فاصله منظم 75،50،40،30،20،10 و 100 سانتی متری تعبیه شده است.

قطره چکان ها در دو دبی 4 و 8 لیتر در ساعت و انواع معمولی ( Normal )، دبی ثابت، PC ( مخصوص شرایطی که تغییرات ارتفاعی زیاد وجود دارد)، NDPC (مخصوص سیستم آبیاری زیرسطحی) و ضدمکش تولید میشود.

اما به طور معمول و با توجه به بحث اقتصادی از لوله های قطره چکان دار معمولی استفاده میشود.

استفاده از این لوله ها در گلخانه بسیار مرسوم است و با توجه به عمر بالای این لوله ها استفاده از آنها در مقابل نوار تیپ بسیار توجیه پذیر است.

مزایا:

 • نصب سریع و آسان
 • هزینه پایین نسبت به لوله و قطره چکان
 • عمر طولانی لوله ها

 

معایب:

 • حساسیت نسبت به گرفتگی ( نیاز به فیلتراسیون و اسیدشویی دوره ای)
 • عدم امکان تعویض قطره چکان ( در صورت گرفتگی میبایست یک قطره چکان اضافه گردد)

 

آبیاری قطره ای با استفاده از نوارتیپ

نوارتیپ ها مانند لوله های قطره چکان دار در فواصل منظم دارای روزنه هستند و آب از طریق روزنه خارج میشود. نازک بودن جداره ی قطره چکان موجب کاهش متریال مصرفی در آنها و در نهایت کاهش هزینه خرید این محصول میشود.

استفاده از نوارتیپ در آبیاری خیار در سطح مزارع و گلخانه ها بسیار متداول است.

در گلخانه بیشتر از نوار تیپ های پلاکدار استفاده میشود، اما در مزارع بیشتر  نوار تیپ های بغل دوخت مورد استفاده قرار میگیرند.

مزایا:

 • نصب سریع و آسان
 • هزینه پایین به نسبت لوله قطره چکان دار

 

معایب:

 • حساسیت نسبت به گرفتگی( نیاز به فیلتراسیون)
 • مناسب یک یا دو دوره کشت
 • حساسیت نسبت به فشار زیاد

 

برای دریافت مطالب بیشتر ( کاشت خیار گلخانه ای و آنچه درباره ی آن باید بدانیم ) از سایت دیدن فرمایید.